| Etusivu | Mikä mies? | CV | Blogi | Mäntsälä | Suosittelen |

   
HENKILÖTIEDOT
•    Nimi: Laukkanen, Erkki Pekka Antero 
•    Syntymäaika ja –paikka:  25.07.1955,  Kuopio
•    Siviilisääty:  Naimisissa, kaksi aikuista lasta
•    Kotikunta:  Mäntsälä

KOULUTUS
•    Kauppatieteiden tohtori / Ekonomie Doktor / Doctor of Science (Economics),
     Åbo Akademi, 21.5.2010.
•    Valtiotieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, 15.12.1994
•    Valtiotieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, 17.10.1984
     [kansantaloustiede (pääaine), tilastotiede, matematiikka, talous- ja sosiaalihistoria]

KIELITAITO
•    Suomi, ruotsi, englanti ja jonkin verran saksaa.

TYÖKOKEMUS
•    Eläkeläinen, vapaa tutkija, 1.6.2017 –
•    Ekonomisti, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö, 1.7.1991 –  31.5.2017
•    Työvoimatoimitsija, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö, 1.1.1989 – 31.6.1991
•    Young Scientists Summer Programme, IIASA, Itävalta, 1.6. – 31.8.1987
•    Suunnittelija, Taloudellinen tutkimuskeskus, 18.10.1984 – 31.12.1988
•    Vs. sosiaalisihteeri, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, 1.8. – 15.9.1983
•    Sosiaalisihteeri, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, 5.2.1981 – 5.9.1982

JULKAISUJA
•    Corruption Perceptions Index (CPI): suppea ja poliittisesti vino korruptiomittari. Teoksessa
      Korruptio Suomessa, toimittanut Salla Nazarenko & työryhmä,.IntoKustannus 2/2019, luku 4. 
•    Ilmoittajan suojelu, lailla vai ilman? Teoksessa Korruptio Suomessa, toimittanut Salla Nazarenko & työryhmä,
      IntoKustannus 2/2019, luku 6, yhdessä Tommi Niinimäen kanssa.
•    Piirteitä rakennusalan varjotaloudesta Suomessa. Työpoliittinen aikakauskirja, 2/2018, s. 36 - 46.
•    Raising the Floor: How a Universal Basic Income Can Renew Our Economy and Rebuild the American Dream.
     Andy Stern (Author) & Lee Kravitz (Contributor): PublicAffairs, New York, 2016.  Book Review, Basic Income
     Studies, Published Online: 2018-01-13 | DOI: https://doi.org/10.1515/bis-2017-0023.
•    Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion. The Country Report of Finland. Presented in
     16.06.2017 in a conference on Shadow Economy and Corruption in Municipal Construction Procurements
     at the Latvian School of Public Administration, 4 Raina Boulevard, Riga.
•    Työ- ja työttömyysvuodet EU-maissa: mitä muuttui vuoden 2008 jälkeen? Työvoimapoliittinen aikakauskirja,
      3/2015.
•    Expected years in employment and unemployment over the life-cycle: What has changed during the 2000s.
      A working paper for the 21st Conference on Alternative Economic Policy in Europe, 24-26 September 2015
      in Roskilde, organised by the EuroMemo Group.                   
•    Harmaa talous ja korruptio. Talous & yhteiskunta, 1/2015.
•    Nuorisotakuu, vakuuksilla vai ilman?  Teoksessa  Anu Gretschel, Kari Paakkunainen, Anne-Mari Souto &
      Leena Suurpää (toim.):  Nuorisotakuun arki ja politiikka, Nuorisotutkimusseura ry / Nuorisotutkimusverkosto.
      Sarja: Liike, 2014, s. 133-135.
•    Corruption line in the Baltics – the key differences between key countries. Baltic Rim Economies Quarterly
      Review,  Issue No 3, 23 May 2013, p. 65-66.
•    Detected Corruption in Nordic Countries and elsewhere: How do we stand out?
      National Integrity Systems Project, Transparency Finland, 1/2013.
•    Työn laatu Suomessa: mitä työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrista koostetusta laatuindeksistä jää käteen?
     Työelämän tutkimus, 2/2012.
•    Mitä työttömyyden päättymisen syyt kertovat julkisen työvoimapalvelun pitkästä linjasta?
     Työvoimapoliittinen aikakauskirja 3/2012.
•    Education - training complementarity in Finland. Ch.13 in: Building on skills forecasts — Comparing methods and
     applications. Research Paper 18, CEDEFOP, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2012.
•    Koulutusta ja työkokemusta arvostetaan, mutta rahamääräiset tuotot laskevat. Aikuiskasvatus, 1/2012.
•    Empiiristä tutkimusta joustoturvasta, filosofiaa unohtamatta. Andranik Tangianin kirjan (Flexicurity and Political
      Philosophy, Nova Science, 2011) arvostelu. Työelämän tutkimus, 3/2011.
•    Aikuiskoulutus lisääntyy ja kannattaa, mutta kuinka kauan? Talous & yhteiskunta, 2-2011.
•    Väitös ammatillisen aikuiskoulutuksen palkkavaikutuksesta.
      Kansantaloustieteellinen aikakauskirja, 106. vsk., 3/2010,  334 - 337.
•    Wage Returns to Training: Evidence from Finland. A Research for a Doctoral Thesis in Economics.
      Labour Institute for Economic Research, Studies 110, 2010.
•    Predictors of Sickness Absence and Presenteeism: Does the Pattern Differ by a Respondent’s Health? 
      Journal of Occupational and Environmental Medicine 52: 3, 2010. 332-335. (Yhdessä Petri Böckermanin kanssa).
•    Paikallinen sopiminen ja soveltamisongelmat: Mitä mallipohjainen tarkastelu kertoo?
      Työelämän tutkimus 1/2010.
•    Presenteeism in Finland: Determinants by Gender and the Sector of Economy.
      Ege Academic Review 9 (3) 2009: 1007-1016. (Yhdessä Petri Böckermanin kanssa).
•    What Makes You Work while You Are Sick? Evidence from a Survey of Workers.
      European Journal of Public Health, 2009. (Yhdessä Petri Böckermanin kanssa).
•    Miten ja miksi ammattiliitot Suomessa fuusioituvat? Työelämän tutkimus 3/2008.
•    Joustoturvan huomenlahjoista. Työpoliittinen aikakauskirja, 1/2008.
•    Work Promotion of Finnish Pension Policy.  In Cornelia Spross (ed.) Beschäftigungsförderung Älterer
      Arbeitnehmer  in Europa. (Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 299), pp. 133-155. Nürnberg, 2006.
      (Yhdessä Raija Gouldin kanssa).
•    Murroksesta muutokseen. SAK:n järjestötutkimus 2005, perusraportti.
•    Kohti asiantuntijayhteiskunnan koulutuspolitiikkaa. Kirja kerrallaan, Helsinki, 2003. (Yhdessä Osmo Lampisen,
     Olli Poroputaan, Heikki Ravantin, Risto Rinteen ja Matti Vesa Volasen kanssa.)
•    Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus. SAK – STTK – Akava, 2003.
•    Työaikojen kehitys EU:ssa 1990-luvulla. Työvoimapoliittinen aikakauskirja, 4/2002.
•    Koulutuksen säätely ja ohjaus. Teoksessa Raimo Mäkinen ja Olli Poropudas (toim.):
      Irtiotto 90-luvun koulutuspolitiikasta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B 67, 2001.
•    EU:n laajentuminen ja maahanmuutto. Työpoliittinen aikakauskirja 1/2001.
•    Muutoksen tekijät. SAK:n järjestötutkimus 2000, perusraportti.
•    Uudenlaiset työt, uudenlainen palkkaus. Talous & yhteiskunta 1/1999.
•    Tulevaisuus työpaikoilla. SAK:n ennakointihanke.
      Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ennakointihanke, ESR-julkaisu 38/1998.
•    Suomen malli selvitysmiesten muotoiltavana. Talous & yhteiskunta 1/1998.
•    Koulutus, liikkuvuus ja palkkatulot: Laskelmia paneeliaineistolla jaksolla 1975 - 85. 
      Kansantaloustieteen lisensiaattityö. Helsingin yliopisto 1994.
•    Työllistämistuesta rekrytointitukeen? Arvio selvitysmies Skogin ehdotuksista. Talous & yhteiskunta 4/1994.
•    Työmarkkinaliikkuvuus Suomessa vuosina 1975 - 1985. Taloudellinen suunnittelukeskus. Helsinki 1989.
•    Keskeyttäminen, viivästyminen ja ammatillinen epävarmuus. Tutkimus korkeakouluopinnoista.
      Taloudellinen suunnittelukeskus 1988.
•    Yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaate julkisten koulutusinvestointien kriteerinä.
      Kansantaloustieteen pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto 1984.

MUUTA
•    Kymmeniä barometrityylisiä kyselytutkimuksia SAK:n jäsen- ja luottamusmieskunnasta.
•    Kymmeniä artikkeleita sanoma- ja aikakausilehdissä.

       
copyleft Erkki Laukkanen ja Röylän grafiikka